остров Тасос

Θάσος

Тасос е най- северният остров в Егейско море и се намира на разстояние около 5,8 морски мили от отсрещния бряг на Източна Македония. В близост до устието на река Места и град Кавала, е на разстояние около 160 километра от Солун (Северна ширина 40 40 ' и източна дължина 24 40 ').

Има почти кръгла форма и се простира на площ от 378, 84 кв. км., а дължината на крайбрежната му линия достига до 95,4 километра. Максималната му ширина от запад на изток е 22 километра и дължината му от север на юг е 26 км.Териториалното формиране на острова е комплексно - пресича се от планински вериги, които продължават към всички посоки, но отправна точка е най- високият връх, Ипсарио (или Псарио), с височина 1.206 метра.

Основната планинска верига, петте от върховете на която надвишават 1.000 метра, се разгръща в посока Северозапад – Югоизток и разделя острова на две неравни части. Североизточната част е стръмна, разорана от дълбоки дерета и се спуска към скалното крайбрежие, образувайки малки заливи, проядени от вълните.

Планина и море се съчетават в пейзажи с рядка красота. Югоизточната част не е стръмна или обрулена, а се снижава постепенно към морето. Повърхността на остров Тасос е планинска и скалиста, но обрасла с гъсти гори от лиственица, ела, чинар, дъб, лаврови дървета, диви кестени, мирта и др. Горите заемат почти 8 /10 от повърхността на острова, а по крайбрежието се отглеждат маслинови дървета, орехови дървета, лозя, смокини, бадемови дървета, черници и др. Източната и южната част на крайбрежието е скалиста и разнообразна, а в северната и западната част се образуват пясъчни плажове, които привличат много летовници.